Bestuursrecht

In het bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit waarbij een overheidsorgaan een vergunning verleent of weigert of handhavend optreedt wanneer in strijd met een vergunning of een bestemmingsplan wordt gehandeld.

In bestuursrechtelijke procedures is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar verstandig is dat wel. Het bestuursrecht bevat complexe regelgeving die voor een buitenstaander vaak lastig is te doorgronden. De advocaten van Duijn Bloem Voss zijn ervaren en bedreven in het bestuursrecht en staan u met deskundigheid bij in het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures in geschillen met de overheid.